Gå direkt till huvudinnehållet

Anafylaxi

Senast reviderad:


Definition:
Akut, svår, snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion med symtom från flera organsystem via immunologiska eller icke-immunologiska mekanismer.
Förekomst:
Uppskattningsvis 50 fall per 100 000 personer årligen.
Symtom:
Uppstår vanligen akut inom 5–30 minuter efter exponering för ett allergen. Tidiga symtom kan vara värmekänsla, klåda, trötthet och yrsel.
Kliniska fynd:
Hudreaktioner, cirkulationssvikt, andningsproblem, cerebrala symtom.
Diagnostik:
Inga initiala tilläggsundersökningar.
Behandling:
Akutbehandling: Lägg patienten med benen högt, säkra fria luftvägar, ge adrenalin intramuskulärt, ge vätska intravenöst.
 1. Anafylaxi – Rekommendationer för omhändertagande och behandling: Utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2015 www.sffa.nu  
 2. Anafylaxi. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2020-10-16 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 3. Arnold JJ, Williams PM. Anaphylaxis: recognition and management. Am Fam Physician 2011; 84: 1111-8. PMID: 22085665 PubMed  
 4. Williams KW, Sharma HP. Anaphylaxis and urticaria. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 Feb;35(1):199-219. PubMed  
 5. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014;69: 1026. PubMed  
 6. Decker WW, Campbell RL et al. The etiology and incidence of anaphylaxis in Rochester, Minnesota: a report from the Rochester Epidemiology Project. J Allergy Clin Immunol. 2008 Dec;122(6):1161-5. PubMed  
 7. Lieberman P, Camargo CA, Bohlke K et al. Epidemiology of anaphylaxis: findings of the American College of Allergy. Asthma and Immunology Epidemiology of Anaphylaxis Working Group. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97: 596-602. PubMed  
 8. Tang ML, Osborne N, Allen K. Epidemiology of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 351-6. PubMed  
 9. McNeil MM, Weintraub ES, Duffy J, et al. Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults. J Allergy Clin Immunol 2015. PMID: 26452420 PubMed  
 10. Ben-Shoshan M, Clark AE. Anaphylaxis: past, present and future. Allergy 2011; 66: 1-14. PubMed  
 11. Sheffer A, Austen K. Exercise-induced anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1984; 73: 699-703. PubMed  
 12. Singleton R, Halverstam CP. Diagnosis and management of cold urticaria. Cutis. 2016 Jan;97(1):59-62. PMID: 26919357. PubMed  
 13. Mastocytos. Sällsynta hälsotillstånd. Socialstyrelsen. Hämtad 2020-10-19 www.socialstyrelsen.se  
 14. Kemp SF. Navigating the updated anaphylaxis parameters. Allergy Asthma Clin Immunol 2007; 3: 40-9. PubMed  
 15. Pumphrey RSH. Lessons for management of anaphylaxis from a study of fatal reactions. Clin Exp Allergy 2000; 30: 1144-50. PubMed  
 16. Kemp SF, Lockey RF, Simons FE. Epinephrine: the drug of choice for ananphylaxis. A statement of the World Allergy Organization. Allergy 2008; 63: 1061-70. PubMed  
 17. Sheikh A, Shehata YA, Brown SG, Simons FE. Adrenaline for the treatment of anaphylaxis: Cochrane systematic review. Allergy 2009; 64: 204-12. PubMed  
 18. Choo KJ, Simons FE, Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2012; :CD007596. Cochrane (DOI)  
 19. Grunau BE, Wiens MO, Rowe BH, et al. Emergency Department Corticosteroid Use for Allergy or Anaphylaxis Is Not Associated With Decreased Relapses. Ann Emerg Med 2015; 66:381. PubMed  
 20. Gabrielli S, Clarke A, Morris J, et al. Evaluation of Prehospital Management in a Canadian Emergency Department Anaphylaxis Cohort. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019; 7: 2232-8. pmid:31035000 PubMed  
 21. Malling HJ, Hansen KS, Heise L. Anafylaksi. Ugeskr Læger 2015; 177: 966-70. pmid: 26535434 PubMed  
 22. Stark BJ, Sullivan TJ. Biphasic and protracted anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1986; 78: 76-83. PubMed  
 23. Fleming JT, Clark S, Camargo CA, Rudders SA. Early treatment of food-induced anaphylaxis with epinephrine is associated with a lower risk of hospitalization. J Allergy Clin Immunol Pract 2015;3: 57. PubMed  
 24. McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC, Spickett GP. Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: what is the evidence?. BMJ 2003; 327: 1332-5. PubMed  
 25. Bonifazi F, Jutel M, Biló BM, Birnbaum J, Muller U; EAACI Interest Group on Insect Venom Hypersensitivity. Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy. 2005 Dec;60(12):1459-70. PMID: 16266376 PubMed  
 26. Graft DF, Schuberth KC, Kagey-Sobotka A, Kwiterovich KA, Niv Y, Lichtenstein LM, Valentine MD. A prospective study of the natural history of large local reactions after Hymenoptera stings in children. J Pediatr. 1984 May;104(5):664-8. PMID: 6716215. PubMed  
 27. Sampson HA, Mendelson L, Rosen JP. Fatal and near-fatal anaphylactic reactions to food in children and adolescents. N Engl J Med 1992;327: 380-4. New England Journal of Medicine  
 28. Macdougall CF, Cant AJ, Colver AF. How dangerous is allergy in childhood? The incidence of severe and fatal allergic reactions across the UK and Ireland. Arch Dis Child 2002;86: 236-9. PubMed  
 • Patrik Nordenfelt, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet