Gå direkt till huvudinnehållet

Främmande kropp i nedre luftvägarna, andningsstopp

Senast reviderad:


Definition:
Främmande kropp i larynx, trakea eller bronkier. 
Förekomst:
Vanligast hos småbarn. 
Anamnes:
Egen eller heteroanamnes på aspiration. Hostattacker, heshet, andnöd. 
Kliniska fynd:
Heshet. Hosta, stridor. Indragningar. Takypné. Lungauskultation kan påvisa nedsatta andningsljud, ronki, slembiljud (på en sida). Cyanos vid kraftigare andningspåverkan. 
Diagnostik:
Ofta kan diagnosen ställas baserad på anamnes och kliniska fynd. Eventuellt lungröntgen, DT thorax. 
Behandling:
Beroende på svårighetsgraden kan behandlingen variera från observation till att ge HLR. 
  1. European Resuscitation Council. ERC Guidelines. 2021. cprguidelines.eu  
  2. Kunskapsstöd för vårdgivare (Region Stockholm). Främmande kroppar. Publicerad: November 2021. kunskapsstodforvardgivare.se  
  3. Eskander A, de Almeida JR, Irish JC. Acute Upper Airway Obstruction. N Engl J Med. 2019;381(20):1940-1949. PMID:31722154. PubMed  
  4. Västerbottens läns landsting. Främmande kropp i luftväg. Inget datum (Hämtad 2023-08-28). www.regionvasterbotten.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas