Gå direkt till huvudinnehållet

Syntetiska cannabinoider (spice), förgiftning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Syntetiska cannabinoider binder sig till cannabisreceptorer i hjärnan och utövar en agonistisk effekt på dessa. Drogerna säljs lagligt i ett antal länder och på internet, då den aktiva substansen är i ständig förändring för att undkomma lagstiftningen mot narkotika.
Förekomst:
 2–3 % av ungdomar i 15–17 årsåldern svarade i en undersökning 2015 att de någon gång använt en nätdrog. Syntetiska cannabinoider eller liknande rökmixar var den vanligaste preparatgruppen.
Symtom:
Effekten är som vid ett starkt cannabisrus. Användare kan bli ”höga” och få ökad energi, eller bli trötta och svimfärdiga.
Kliniska fynd:
CNS-påverkan, takykardi, måttlig hypertoni, illamående och kräkningar är vanliga förgiftningssymtom. Elektrolytrubbningar, generella kramper, medvetslöshet, stroke, hjärtinfarkt och njursvikt kan förekomma.
Diagnostik:
Diagnostiskt EKG och S-elektrolyter, B-glukos och syra–basstatus tas initialt.
Behandling:
Förgiftningar behandlas symtomatiskt. Som regel är observation och eventuell vätskebehandling tillräckligt, men skadeeffekter och dödsfall i samband med bruk av syntetiska cannabinoider förekommer.
 1. EMCDDA; Perspectives on drugs: Synthetic cannabinoids in Europe, Lissabon. Hämtad 2021-03-15 www.emcdda.europa.eu  
 2. Maciów-Głąb M, Rojek S, Kula K, Kłys M. "New designer drugs" in aspects of forensic toxicology. Arch Med Sadowej Kryminol 2014; 64: 20-33. PMID: 25184424. PubMed  
 3. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): Understanding the 'Spice' phenomenon, Lisbon, November 2009. www.emcdda.europa.eu  
 4. European Drug Report,Trends and Developments www.emcdda.europa.eu  
 5. Skolelevers drogvanor 2015. CAN RAPPORT 154 www.can.se  
 6. Fler dör av Spice. TT (2015-05-01). www.svd.se  
 7. Aoun EG, Christopher PP, Ingraham JW. Emerging drugs of abuse: clinical and legal considerations. R I Med J (2013). 2014 Jun 2;97(6):41-5. rimed.org  
 8. Cannabinoider syntetiska. Giftinfo - för läkare. Giftinformationscentralen. www.giftinformation.se  
 9. Buser GL, Gerona RR, Horowitz BZ, et al. Acute kidney injury associated with smoking synthetic cannabinoid. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: 556-73. PMID: 25089722. PubMed  
 10. Spice – syntetiska kannabinoider med riskabla effekter. Läkartidningen 47/2014. www.lakartidningen.se  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet