Gå direkt till huvudinnehållet

Etanolförgiftning (akut)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Indikatorlabbet. Statistikdatabas för uppföljning inom ANDT. Nedladdat nov 2016. www.andtuppfoljning.se  
  2. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013. Artikelnr 2013-3-26. www.socialstyrelsen.se  
  3. Helander A, Ivarsson Walter R, Wayne Jones A. Bestämning av alkoholhalt i utandningsluft kan ge fel mätvärde. Läkartidningen 2010;107:110-112. PMID: 20225686 PubMed  
  4. Alkoholsjukdomar. KlokaListan 2016. Janusinfo. klokalistan.janusinfo.se  
  5. Jesse S, Bråthen G, Ferrara M, et al. Alcohol withdrawal syndrome: mechanisms, manifestations, and management. Acta Neurol Scand. 2017 Jan;135(1):4-16. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27586815. PubMed  
  6. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL et al. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004; 164: 1405-12. PubMed  
  7. Ntais C, Pakos E, Kyzas P, Ioannidis JPA. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 3, 2005. The Cochrane Library  
  • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet