Gå direkt till huvudinnehållet

Hypokalemi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
P/S-kalium <3,5 mmol/L.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Okarakteristiska symtom såsom trötthet/håglöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen.
Kliniska fynd:
Ofta inga kliniska fynd, eventuell hjärtarytmier och EKG-förändringar.
Diagnostik:
Blodprov för bedömning av elektrolyter och kreatinin, eventuellt syrabasbalans med blodgas, EKG.
Behandling:
Behandling av det underliggande tillståndet, eventuellt kaliumtillskott.
  1. Viera AJ. Potassium disorders: Hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician 2015 Sep 15; 92(6): 487-495. www.aafp.org  
  2. Loughrey CM. Serum magnesium must also be known in profound hypokalaemia. BMJ 2002; 324: 1039. PubMed  
  3. Cohn JN et al. New guidelines for potassium replacement in clinical practice. Arch Intern Med 2000; 160: 2429. PubMed  
  4. Welfare W et al. Challenges in managing profound hypokalemia. BMJ 2002; 324: 269. PubMed  
  • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm