Gå direkt till huvudinnehållet

Hypokalemi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
P/S-kalium <3,5 mmol/L.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Okarakteristiska symtom såsom trötthet/håglöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen.
Kliniska fynd:
Ofta inga kliniska fynd, eventuell hjärtarytmier och EKG-förändringar.
Diagnostik:
Blodprov för bedömning av elektrolyter och kreatinin, eventuellt syrabasbalans med blodgas, EKG.
Behandling:
Behandling av det underliggande tillståndet, eventuellt kaliumtillskott.
  1. Viera AJ. Potassium disorders: Hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician 2015 Sep 15; 92(6): 487-495. PMID: 26371733 PubMed  
  2. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, Hypokalemi. Hämtad 2023-11-26 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  3. Lodin K, Palmér M. ABC om - Utredning av hypokalemi Investigation of hypokalemia. Lakartidningen. 2015 Dec 15;112:DRFX. Swedish. PMID: 26671430 PubMed  
  4. Castro D, Sharma S. Hypokalemia. 2023 Mar 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29494072 PubMed  
  5. Mount DB. Causes of hypokalemia in adults. UpToDate, May 18, 2022. www.uptodate.com  
  6. Parmar MS, Muppidi V, Bashir K. Gitelman Syndrome. 2023 May 16. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29083583 PubMed  
  7. Tazmini K. Hypokalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017. www.legemiddelhandboka.no  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet