Gå direkt till huvudinnehållet

Hyperkalemi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
P/S-Kalium >5,0 mmol/L.
Förekomst:
Förhållandevis ovanligt i primärvården men är vanligare på sjukhus, där prevalensen anges till 1–10 %.
Symtom:
De mest framträdande symtomen är muskelsvaghet och undantagsvis slapp paralys.
Kliniska fynd:
Muskelsvaghet med bortfall av senreflexer.
Diagnostik:
Bedömning av eletrolyter, njurfunktion, syrabasbalans och EKG.
Behandling:
Behandlingen beror på orsaken och på nivån på P/S-Kalium, men har generellt som mål att föra in kalium intrcellulärt (akut) och öka utsöndringen av kalium genom njurarna (lite senare).
 1. Viera AJ. Potassium disorders: hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495. PMID: 26371733 PubMed  
 2. Nyirenda M, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. Clinical review. BMJ 2009; 339: b4114. PMID: 19854840 PubMed  
 3. Hedbäck T, Chantzi Christos D. ABC om Hyperkalemi Hyperkalemia. Lakartidningen. 2023 Mar 10;120:22143. Swedish. PMID: 36912790 PubMed  
 4. Smith JC, Siddique H, Corrall RJ. Misinterpretation of serum cortisol in a patient with hyponatremia. BMJ 2004; 328: 215-6. British Medical Journal  
 5. Diercks DB, Shumaik GM, Harrigan RA. Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. J Emerg Med 2004;27:153-160. PubMed  
 6. Hyperkalemi. Janusinfo Region Stockholm, hämtad 2022-09-12 kunskapsstodforvardgivare.se  
 7. Batterink J, Cessford TA, Taylor RAI. Pharmacological interventions for the acute management of hyperkalaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010344. DOI: 10.1002/14651858.CD010344.pub2 DOI  
 8. Tazmini K. Hyperkalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 22.01.2015.
 9. Glasziou P. Practice corner: the first symptom of hyperkalaemia is death EBM note. Evidence-Based Medicine 2004; 9: 8-9.
 • Johan Hulting, docent och överläkare, MIVA, Södersjukhuset, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet