Gå direkt till huvudinnehållet

Huggormsbett

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Information om huggormbett från Giftinformationscentralen, faktagranskad 160609 www.giftinformation.se  
  2. Aakvik R, Refstad S, Ringstad LG et al. Hoggormbitt - forekomst og behandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2004; 124: 1779-81. pmid:15229667 PubMed  
  3. Personne M, Hultén P, Arvidsson S. Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett. Läkartidningen. 2017;114:EMWP.
  4. Karlson-Stiber C, Salmonson H, Persson H. A nationwide study of Vipera berus bites during one year-epidemiology and morbidity of 231 cases. Clin Toxicol (Phila). 2006;44(1):25-30. PMID: 16496490.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet