Gå direkt till huvudinnehållet

Elolyckor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Elsäkerhetsverket. Rapport elolyckor 2017. Hämtad 2018-10-28 www.elsakerhetsverket.se  
  2. Tondel M, Blomqvist A, Jakobsson K et al. Elolyckor kan ge skador som visar sig efter lång tid. Läkartidningen. 2016;113:D7CL www.lakartidningen.se  
  3. Göteborgs Universitet.Elolyckor i arbetet. Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie Nr 2017;51(2) gupea.ub.gu.se  
  4. Waldmann V, Narayanan K., et al. Electrical cardiac injuries: Current concepts and management. European Heart Journal Apr 2017. academic.oup.com  
  5. Veiersted KB, Goffeng LO., et al. Akutte og kroniske skader etter strømulykker. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2453-6. tidsskriftet.no  
  6. Goffeng LO, Veiersted KB. Lik sykdom etter strømulykker i arbeidslivet - vekslende oppfølging. Ramazzini 2012; 19(2): 8-10. legeforeningen.no  
  7. Goffeng LO, Stormoen DR, Veiersted KB. Elektrikerlærling skadet av strømgjennomgang. Tidsskr Nor Lægeforen 2018; 138: 930-3. tidsskriftet.no  
  8. Thomée S, Jakobsson K. Life-changing or trivial: Electricians' views about electrical accidents. Work. 2018;60(4):573-585. PMID: 30124461 PubMed  
  • Martin Tondel, med dr, överläkare, arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet