Gå direkt till huvudinnehållet

Djurbett

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Med djurbett menas bett i eller genom huden orsakat av något av de vanligaste husdjuren/sällskapsdjuren i Sverige. Vid hundbett blir cirka 20 % infekterade och vid kattbett blir upp emot 80 % infekterade.
Förekomst:
I USA står djurbett för 1–2 % av alla besök på akutmottagning.
Symtom:
Tecken på infektion blir synliga först efter åtta timmar eller mer.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara infektionstecken med rodnad, svullnad, värme, svår smärta eller purulent sekretion.
Diagnostik:
Baseras på anamnes och kliniska fynd. CRP och bakteriologiska prov rekommenderas vid misstanke om infektion. 
Behandling:
Rengöring av sår och vid behov antibiotikabehandling och tetanusvaccin. Eventuellt kirurgi.
 1. Kravetz JD, Federman DG. Cat-associated zoonoses. Arch Intern Med 2002; 162: 1945-52. PubMed  
 2. Dahl E. Dyrebitt ved Oslo Kommunale Legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2614-7. PubMed  
 3. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM et al. Bacteriologic analysis of infected dog and cat bites. Emergency Medicine Animal Bite Infection Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 85-92. New England Journal of Medicine  
 4. Morgan M, Palmer J. Dog bites. BMJ 2007; 334: 413-7. PubMed  
 5. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM et al. Bacteriologic analysis of infected dog and cat bites. N Engl J Med 1999; 340: 85-92. New England Journal of Medicine  
 6. Raj N, Nayar R, White R et al. Once bitten, twice shy. Ann Rheum Dis 2000; 59: 684-7. PubMed  
 7. Bilos ZJ, Kucharchuk A, Metzger W. Eikenella corrodens in human bites. Clin Orthop 1978; 134: 320-4. PubMed  
 8. Lion C, Escande F, Burdin JC. Capnocytophaga canimorsus infections in human: review of the literature and cases report. Eur J Epidemiol 1996; 12: 521-33. PubMed  
 9. Goldstein EJ, Barones MF, Miller TA. Eikenella corrodens in hand infections. J Hand Surg 1983; 8: 563-7. PubMed  
 10. Zangwill KM, Hamilton DH, Perkins BA et al. Cat-scratch disease in Connecticut. Epidemiology, risk factors, and evaluation of a new diagnostic test. N Engl J Med 1993; 329: 8-13. New England Journal of Medicine  
 11. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om kattklössjuka www.folkhalsomyndigheten.se  
 12. Thomas N, Brook I. Animal bite-associated infections: microbiology and treatment. Expert Rev Anti Infect Ther. 2011 Feb;9(2):215-26. PMID: 21342069 PubMed  
 13. Gershman KA, Sacks JJ, Wright JC. Which dogs bite? A case-control study of risk factors. Pediatrics 1994; 93: 913-7. Pediatrics  
 14. Shewell PC, Nancarrow JD. Dogs that bite. BMJ 1991; 303: 1512-3. British Medical Journal  
 15. Callaham M. Treatment of common dog bites: infection risk factors. JACEP 1978;7: 83-7. PubMed  
 16. Bass JW, Freitas BC, Freitas AD et al. Prospective randomized double blind placebo-controlled evaluation of azithromycin for treatment of cat-scratch disease. Pediatr Infect Dis J 1998; 17: 447-52. PubMed  
 17. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. lakemedelsverket.se  
 18. Palmer J, Rees M. Dog bites of the face: a fifteen year review. Br J Plast Surg 1983; 36: 315-8. PubMed  
 19. Callaham M. Controversies in antibiotic choices for bite wounds. Ann Emerg Med 1988; 17: 1321-9. PubMed  
 20. Medeiros I, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for mammalian bites (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 21. Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. www.folkhalsomyndigheten.se