Gå direkt till huvudinnehållet

Svåra och medelsvåra brännskador

Senast reviderad:


Definition:
Skada som uppkommer på grund av exponering för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor.
Förekomst:
Cirka 1 000 personer vårdas på sjukhus för brännskada varje år i Sverige.
Symtom:
Klargör orsak, varaktighet för exponering, intensitet/temperatur och rökexponering.
Kliniska fynd:
Skadans utseende beror på dess djup. Huden kan vara röd och smärtande.
Diagnostik:
Initial bedömning enligt ATLS. Bedöm brännskadans lokalisation, utbredning och djup, samt om risk finns för skada i luftvägarna. Eventuellt överföring till Brännskadecentrum som år 2020 finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala  och Universitetssjukhuset i Linköping .
Behandling:
Multidisciplinär behandling. I akutfasen säkras luftvägar och brännskadat område kyls ner med rumstempererat rinnande vatten. Intravenös vätsketillförsel ges. Smärtlindrande behandling och såromläggning. Efterhand kirurgi med excision och eventuellt hudtransplantation.
 1. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. Brännskador. Hämtad 2020-04-02 sdb.socialstyrelsen.se  
 2. Akerlund E, Huss FR, Sjöberg F. Burns in Sweden: an analysis of 24,538 cases during the period 1987-2004. Burns. 2007;33(1):31–36. PMID: 17223486 PubMed  
 3. Onarheim H, Brekke RL, Guttormsen AB. Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1799-802. pmid:27883102 PubMed  
 4. Kao CC, Garner WL. Acute burns. Plast Reconstr Surg 2000; 105: 2482-93. PubMed  
 5. Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS. Outpatient burns: prevention and care published correction appears in Am Fam Physician. 2012 Jun 15;85(12):1127. Am Fam Physician. 2012;85(1):25–32. PMID: 22230304 PubMed  
 6. Hettiaratchy S, Dziewulski P. Pathophysiology and types of burns. BMJ 2004; 328: 1427-9. PubMed  
 7. Hettiaratchy S, Dziewulski P. ABC of burns. Introduction. BMJ 2004; 328: 1366-8. PubMed  
 8. Regan A, Hotwagner DT. Burn Fluid Management. StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. 2019 Nov 18. PMID: 30480960 PubMed  
 9. European Burns Association. European Practice Guidelines for Burn Care. Version 4. Barcelona; 2017.
 10. Buhre W, Wappler F. Initial care of the severely burned patient. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2009;44:100–107.
 11. Spanholtz TA, Theodorou P, Amini P, Spilker G. Severe burn injuries. Acute and long-term treatment. Dtsch Arztebl Int. 2009; 106: 607–613. doi:10.3238/arztebl.2009.0607 DOI  
 12. Kraft R, Herndon DN, Al-Mousawi AM, et al. Burn size and survival probability in paediatric patients in modern burn care: a prospective observational cohort study. Lancet 2012; 379: 1013-21. PubMed  

  Tidigare sakkunniga

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL