Gå direkt till huvudinnehållet

Mindre brännskador

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skada som uppkommer på grund av exponering för varma, kemiska, elektriska eller radioaktiva källor. Definieras utifrån storlek (9%-regeln), djup och typ av exponering.
Förekomst:
De allra flesta brännskador är lindriga. Barn <4 år har högst incidens, och bland dessa utgör skållningsskador cirka 80 % för brännskador som behandlas på sjukhus.
Symtom:
Brännande smärta.
Kliniska fynd:
Röd och smärtande hud eventuellt med blåsor.
Diagnostik:
I grunden klinisk. Ytterligare diagnostik kan motiveras av omständigheterna vid själva skadan.
Behandling:
Nedkylning momentant efter skadan kan möjligen minska skadans omfattning.
 1. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. Brännskador. Hämtad 2020-04-02 sdb.socialstyrelsen.se  
 2. Akerlund E, Huss FR, Sjöberg F. Burns in Sweden: an analysis of 24,538 cases during the period 1987-2004. Burns. 2007;33(1):31–36. PMID: 17223486 PubMed  
 3. Onarheim H, Brekke RL, Guttormsen AB. Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1799-802. pmid:27883102 PubMed  
 4. Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS. Outpatient burns: prevention and care published correction appears in Am Fam Physician. 2012 Jun 15;85(12):1127. Am Fam Physician. 2012;85(1):25–32. PMID: 22230304 PubMed  
 5. Davies JWL. Prompt cooling of the burned area: a review of benefits and the effector mechanisms. Burns 1982; 9: 1-6. PubMed  
 6. Singer AJ, Dagum AB. Current management of acute cutaneous wounds. N Engl J Med 2008; 359: 1037-46. PMID: 18768947 PubMed  
 7. Behandling av svåra brännskador som rikssjukvård Tillståndsutredning. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 16 december 2015. Bilaga 1. www.socialstyrelsen.se  
 8. Palmieri T et al. ISBI Practice Guidelines for Burn Care, Part 2. Burns 2018; 44: 1617-1706. pmid:30343831 PubMed  
 9. Harish V, Tiwari N, Fisher OM et al. First aid improves clinical outcomes in burn injuries: Evidence from a cohort study of 4918 patients. Burns 2019; 45: 433-9. pmid:30337155 PubMed  
 10. European Burns Association. European Practice Guidelines for Burn Care. Version 4. Barcelona; 2017.
 11. Varley A, Sarginson J, Young A. Evidence-based first aid advice for paediatric burns in the United Kingdom. Burns 2016; 42: 571-7. pmid:26655279 PubMed  
 12. Cuttle L, Pearn J, McMillan JR, Kimble RM. A review of first aid treatments for burn injuries. Burns 2009; 35: 768-75. PubMed  
 13. Wilson G, French G. Plasticized polyvinylchloride as a temporary dressing for burns. BMJ 1987; 294: 556-7. British Medical Journal  
 14. Cleland H. Thermal burns--assessment and acute management in the general practice setting. Aust Fam Phys 2012; 41: 372-5. pmid:22675675 PubMed  
 15. Norman G, Christie J, Liu Z, Westby MJ, Jefferies JM, Hudson T, Edwards J, Mohapatra DP, Hassan IA, Dumville JC. Antiseptics for burns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD011821. DOI: 10.1002/14651 dx.doi.org  
 16. Bell PL, Gabriel V. Evidence based review for the treatment of post-burn pruritus. J Burn Care Res 2009; 30: 55-61. PubMed  
 17. Faurschou A, Wulf HC. Topical corticosteroids in the treatment of acute sunburn: a randomized, double-blind clinical trial. Arch Dermatol 2008; 144: 620-4. PubMed  
 18. Sheridan RL. Fire-Related Inhalation Injury. N Engl J Med 2016; 375: 464-69. pmid:27518664 PubMed  
 19. Avni T, Levcovich A, Ad-El DD, Leibovici L, Paul M. Prophylactic antibiotics for burns patients: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010; 340: c241. BMJ (DOI)  
 • Bengt Gerdin, professor och överläkare, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL