Gå direkt till huvudinnehållet

Rubbningar i syra-basbalansen

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Gomez H, Kellum JA, Understanding Acid Base Disorders. Crit Care Clin 2015;31: 849-60. PubMed  
  2. Sharma S, Gupta A, Saxena S, Comprehensive clinical approach to renal tubular acidosis. Clin Exp Nephrol 2015;19: 556. PubMed  
  3. Kraut JA, Madias NE. Metabolic Acidosis of CKD: An Update. Am J Kidney Dis 2016 Feb;67(2):307-17. PMID: 26477665. PubMed  
  4. Carmody JB, Norwood VF, Paediatric acid-base disorders: A case-based review of procedures and pitfalls. Paediatr Child Health 2013;18: 29. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet