Gå direkt till huvudinnehållet

Akut läkemedelsförgiftning

Senast reviderad:
Sakkunnig:

 1. Frithsen IL, Simpson WM Jr. Recognition and management of acute medication poisoning. Am Fam Physician 2010; 81: 316-23. American Family Physician  
 2. Position paper: cathartics. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 243-53. PubMed  
 3. Rosenbaum TG, Kou M. Are one or two dangerous? Tricyclic antidepressant exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 169-74. PubMed  
 4. Little GL, Boniface KS. Are one or two dangerous? Sulfonylurea exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 305-10. PubMed  
 5. Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016. Socialstyrelsen (2017-9-12). sdb.socialstyrelsen.se  
 6. Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green J, Rumack BH, Heard SE. 2006 annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS). Clin Toxicol (Phila) 2007; 45: 815-917. PubMed  
 7. Giftinformationscentralens rapport om läkemedelsförgiftningar år 2000. Läkemedelsverket 2006-06-08. www.lakemedelsverket.se  
 8. Paracetamolförgiftningar allt vanligare. Läkartidningen 42/2013. www.lakartidningen.se  
 9. Rowden AK, Norvell J, Eldridge DL, Kirk MA. Acetaminophen poisoning. Clin Lab Med 2006;6: 49-65. PubMed  
 10. White ML, Liebelt EL. Update on antidotes for pediatric poisoning. Pediatr Emerg Care 2006; 22: 740-6. PubMed  
 11. Sung L, Simons JA, Dayneka NL. Dilution of intravenous N-acetylcysteine as a cause of hyponatremia. Pediatrics 1997; 100: 389-91. Pediatrics  
 12. Heard KJ. Acetylcysteine for acetaminophen poisoning. N Engl J Med 2008; 359: 285-92. New England Journal of Medicine  
 13. Höjer J, et al. Överdosering av paracetamol med modifierad frisättning ökar. Etablerad behandlingsregim med N-acetylcystein otillräcklig – Giftinformationscentralen ger ut nya behandlingsråd. Lakartidningen.se 2016-11-09. lakartidningen.se  
 14. Kerns W 2nd. Management of beta-adrenergic blocker and calcium channel antagonist toxicity. Emerg Med Clin North Am 2007; 25: 309-31. PubMed  
 15. Anderson AC. Management of beta-adrenergic blocker poisoning. Clin Pediatr Emerg Med 2008; 9: 4-16. PubMed  
 16. Henry K, Harris CR. Deadly ingestions. Pediatr Clin North Am 2006; 53: 293-315. PubMed  
 17. Anderson A. Calcium-channel blocker overdose. Clin Pediatr Emerg Med 2005; 6: 109-15. PubMed  
 18. Erickson TB, Thompson TM, Lu JJ. The approach to the patient with an unknown overdose. Emerg Med Clin North Am 2007; 25: 249-81. PubMed  
 19. Soslow AR. Acute heroin overdose. Ann Intern Med 1999; 130: 584. Annals of Internal Medicine  
 20. Vale JA, Kulig K, for the American Academy of Clinical Toxicology, European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Position paper: gastric lavage. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 933-43. PubMed  
 21. Position paper: whole bowel irrigation. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 843-54. PubMed  
 22. Hollander, JE. The management of cocaine associated myocardial ischemia. N Engl J Med 1995; 333: 1267. New England Journal of Medicine  
 • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm