Gå direkt till huvudinnehållet

Idrottsskador – Handboll

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vem är mest utsatt?

Åldersgruppen 13–18 år svarar för majoriteten av alla handbollsskador. Ungefär lika många män som kvinnor drabbas. De vanligast förekommande skadeorsakerna är kollisioner och tacklingar. Cirka 5 000 skador i samband med handbollsspel sker årligen i Sverige.

Vilka skador är vanligast?

Ledskador är den klart dominerande gruppen skador inom handbollssporten. Skador på knäledens korsband och större axelskador hör till de mer allvarliga ledskadorna. Majoriteten av skadorna är dock mindre stukningar som inte behöver opereras och som inte heller ger varaktiga men. Frakturer utgör en mindre del. Stöt- och krossskador leder oftast till blödningar, exempelvis blödning kring en led eller i och kring muskulatur/senor. En vanlig skademekanism är så kallad "hakning". Den kan leda till skada på både ledband, ledkapsel och senor, förutom frakturer. De flesta skador inom handboll är av lättare karaktär och de svårare skadorna ger, med få undantag, inga varaktiga men.

Förebyggande åtgärder

Tekniska åtgärder

 • Var observant på friktionsförhållandena mellan skor och underlag. Välj rätt sko i relation till underlaget. Välj om möjligt parkettunderlag, som ger betydligt mindre friktion än gummiunderlag.
 • Se till att det finns ett tillräckligt säkerhetsavstånd till hårda och vassa föremål vid sidan av planen. Vaddera vassa och andra utskjutande föremål som inte kan tas bort.

Regler/disciplin

 • Domarna måste vara medvetna om sitt ansvar och avbryta en riskfylld matchutveckling.

Individuella åtgärder

 • Bra grundträning är viktigt, framför allt styrketräning. Starka muskler kring lederna minskar risken för ledbandsskador, till exempel korsbandsskada.
 • Bra uppvärmning är viktigt.
 • Lyssna på kroppens signaler. Pressa dig inte om du är halvskadad. Det gör bara att risken för skada ökar.
 • Använd tandskydd.

Allmänna åtgärder

 • Ge undervisning i skadeförebyggande åtgärder.
 • Se till att det finns kvalificerad sjukvårdspersonal.
 • Ge första hjälpen på skadeplatsen.
 • Bra återuppträning efter skada förebygger nya skador.

Relaterade tillstånd

Vill du veta mer?