Gå direkt till huvudinnehållet

Idrottsskador – Båt- och vattensport

De vanligaste sätten att skada sig på är fall och kollisioner med människor eller föremål.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Bakgrund

Personskadeolyckor vid båt- och vattensport ligger i gråzonen mellan rena fritidsolyckor och idrottsolyckor. I det här sammanhanget talar vi om personskadeolyckor vid tävling och träning inom båt- och vattensport. I den här gruppen ingår bland annat simning, dykning, segling, vattenskidor, motorbåtsport, vindsurfning och vattenskoter.

Vem är mest utsatt?

Det är mest skolbarn, tonåringar och yngre vuxna som skadar sig. Fördelningen mellan könen är relativt jämn. Hela 70 % av skadorna sker inom den oorganiserade delen av idrotten, vilket indikerar att de här aktiviteterna är populära fritidssysselsättningar.

Vilka skador är vanligast?

60 % av skadorna uppstår vid fall eller kollisioner med människor eller föremål. De flesta sammanstötningarna inträffar vid simning, även om det också förekommer kollisioner vid vattenskids- och motorbåtsport. Fallen är främst olyckor i simhallar på hala underlag.

När det gäller skadetyper är det sårskador och ledskador som dominerar. Det är främst fot- och handleder som skadas. 13 procent av skadorna är frakturer, främst i fotled, hand, underarm och nyckelben. Var tjugonde skada är inre skallskador och denna andel ökar, vilket har ett samband med den stora aktiviteten inom vattenskid- och motorbåtsport.

Förebyggande åtgärder

Simanläggningar

 • Anläggningen måste vara i gott skick.
 • Alla vassa föremål, som krossat glas, krossat porslin och liknande måste vara borttaget.
 • Bassängtrappor måste säkras ordentligt med ledstänger.
 • Försiktighet måste iakttas på hala underlag.
 • Var försiktig vid hopp och dykning i områden där det pågår mycket simaktivitet.
 • Respektera säkerhetszonerna.

Båtolyckor

 • Följ reglerna.
 • Ha bra säkerhetszoner.
 • Anpassa fart efter kunskap.
 • Undvik okända vatten.
 • Undvik alkoholkonsumtion i samband med båtsport.

Vattenskidor

 • Öka svårighetsgraden långsamt så att du behärskar de grundläggande färdigheterna innan du ger dig på mer riskfyllda övningar.
 • Anpassa fart efter din egen styrka och teknisk skicklighet.
 • Håll ordentligt avstånd till andra farkoster.
 • Håll ordentligt avstånd till fasta föremål.
 • Använda lämpliga kläder som våtdräkt, om temperaturen i luften och vattnet kräver det, och under den tidiga fasen av avancerad teknisk träning.

Åtgärder som minskar personskadorna.

 • Grundliga förberedelser.
 • Prioritera styrke- och konditionsträning.
 • Bra uppvärmning och stretching.
 • Användning av hjälm vid vattensport.
 • Brandsäkra kläder i motorbåt (racerbåt med risk för explosion).
 • Gradvis upptrappning av svårighetsgraden både vid dykning, vattenskidsport och andra vattenidrotter.
 • Se till att det finns rätt första hjälpen.
 • Ordentlig första hjälpen-utrustning.
 • Personer med god kunskap om första hjälpen.
 • Se till att det finns bra uppföljning vid behandling och rehabilitering.

Sjövettsreglerna

 1. Använd typgodkänd båt. Ta med nödvändig utrustning, öskar, åror, årklykor, rep, dragg och lampa.
 2. Anpassa dig efter vädret och vädervarningar. Använd endast båten i farvatten som den är lämpad för.
 3. Ha godkända flytvästar för alla ombord.
 4. Visa hänsyn för andra och för miljön. Ta med påse för sopor.
 5. Var utvilad och nykter när du kör båt.
 6. Tala om hur länge du kommer att vara borta. Ta med sjökort och kompass. GPS fungerar; men inte alltid!
 7. Sitt still i småbåtar. Om någon ska byta plats får bara en person resa sig i taget. Använd skor med gummisulor.
 8. Ha ordentlig brandsläckningsutrustning i båten. Lär dig att använda den.
 9. Stanna kvar vid båten om den kapsejsar och ropa på hjälp.
 10. Lär dig trafikreglerna på sjön, tänk på att väja i tid. Respektera hastighetsgränserna.

Relaterade tillstånd

Vill du veta mer?

Illustrationer