Gå direkt till huvudinnehållet

Idrottsskador – Alpint

De flesta skadorna drabbar aktiva ungdomar i 13–24-årsåldern.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Alpin skidåkning är en stor fritidssport och som en konsekvens av detta inträffar drygt 80 procent av skadorna inom den oorganiserade alpinidrotten. Endast 5 procent av skadorna sker i den organisade delen av alpinsporten.

Vilka skador är vanligast?

Fyra av fem skador är en följd av fall i backen. Så mycket som 1/3 av skadorna är frakturer, men ledskador är ändå den vanligaste skadetypen. Händer och handleder dominerar när det gäller vilka kroppsdelar som skadas, tätt följt av lår, underben och knä.

Förebyggande åtgärder

Olycksförebyggande åtgärder

 • Välpreparerade banor.
 • Ordentligt märkta banor.
 • Bra skyltning vid faror.
 • Vaddering av fasta föremål som stolpar och träd i omedelbar närhet av banan.
 • Bra grundarbete på banorna sommartid.
 • Stängning av spåren vid särskilt farliga förhållanden och dåliga siktförhållanden.
 • Förbjud omkörning i de delar av banan där maskinpreparering pågår.
 • Följ anvisade banor.
 • Följ åkreglerna.
 • Undvik områden med potentiell rasfara.

Åtgärder som minskar personskadorna

 • Obligatorisk användning av hjälm.
 • God träningsteknisk förberedelse.
 • Rätt inställning av bindningar i relation till vikten och skidtyp/aktivitetstyp.
 • Ordentlig vaddering i kläderna vid idrott som kan leda till kontakt med hårda ytor (tävlingsåkning).
 • Ansiktsskydd – förebygger skador vid slag av portar mot ansiktet.
 • Tandskydd i slalom.
 • God första hjälpen-beredskap.
 • Rätt utrustning för den aktuella aktiviteten – första hjälpen-utrustning och transportutrustning.
 • Rätt första hjälpen utförd av personal som är kvalificerad för uppgiften.
 • Fortsatt uppföljning efter akutbehandling och en plan för rehabilitering.

Relaterade tillstånd

Vill du veta mer?