Gå direkt till huvudinnehållet

Hypokalemi, lågt kaliumvärde

Kalium är ett mineralämne i blodet. För att kroppen ska fungera som den ska behöver kaliumnivåerna vara konstanta.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om hypokalemi

 • Hypokalemi innebär att kaliumnivån i blodet är för låg.
 • Vaga symtom som orkeslöshet, muskelsmärtor och muskelsvaghet i benen, i vissa fall magsmärtor.
 • Orsaken är oftast ökad förlust av kalium via urinen, långvarig diarré och kräkningar samt vätskedrivande mediciner.
 • Diagnosen ställs genom blodprov då kaliumnivån i blodet mäts, samt EKG.
 • Behandlingen går ut på att bota det underliggande tillståndet. Den som har risk att få hypokalemi rekommenderas tillskott av kalium, antingen i tablettform eller genom en kaliumrik kost.
 • Prognosen är god eftersom tillståndet är lätt att behandla. Svår hypokalemi kan dock vara potentiellt farlig om behandling inte sätts in i tid.

Vad är hypokalemi?

Hypokalemi innebär att kaliumnivån i blodet är för låg. Tillståndet är vanligast bland patienter som använder stora mängder vätskedrivande läkemedel.

Kalium räknas tillsammans med natrium och klor till de vanligaste elekrolyterna i kroppen. När kaliumnivån i blodet är lägre än 3,5 mmol/L föreligger hypokalemi. Vid måttlig hypokalemi ligger kaliumnivån i blodet mellan 2,5 och 3,5 mmol/L, och vid svår hypokalemi är nivån under 2,5 mmol/L.

Kalium har en viktig roll när det gäller den elektriska spänningen i cellmembranen och hypokalemi leder till att cellerna reagerar sämre på elektriska signaler, därför påverkas muskler av tillståndet. Även hjärtrytmen kan påverkas av hypokalemi.

Symtom

Symtomen är som regel vaga. 

Patienten kan beskriva symtom som:

 • Orkeslöshet.
 • Muskelsmärtor.
 • Muskelsvaghet i benen.

I vissa fall kan muskulaturen i tarmkanalen påverkas vilket kan leda till smärtor i magen.

Orsak

En rad tillstånd kan leda till hypokalemi. Dessa delas in i följande huvudgrupper:

 • Ökad kaliumförlust. Oftast på grund av ökad förlust av kalium via urinen men även vid långvarig diarré och kräkningar samt vid användande av vätskedrivande mediciner.
 • Kalium försvinner in i cellerna, till exempel vid alkalos (låga nivåer av koldioxid i blodet) och vid användande av insulin och beta-2-agonister.
 • Nedsatt kaliumintag är ovanligt i västvärlden men kan vara en orsak hos undernärda personer.

Diagnos

Diagnosen ställs genom blodprov då kaliumnivån i blodet mäts.

Vid en kroppsundersökning hittas oftast inte så mycket men ett EKG kan visa tydliga förändringar som beror på den låga kaliumnivån.

Behandling av lågt kaliumvärde

Målet är att normalisera kaliumnivån.

Symtomfria patienter som använder vätskedrivande läkemedel och har en kaliumnivå mellan 3,0 och 3,5 mmol/L behöver vanligtvis ingen behandling. I övrigt inriktas behandlingen på att bota det underliggande tillståndet, vilket leder till att kaliumnivån normaliseras av sig själv.

Personer som löper ökad risk för att få hypokalemi rekommenderas tillskott av kalium, antingen i tablettform eller genom en kaliumrik kost. Livsmedel som är rika på kalium är bland annat:

 • Banan
 • Råa grönsaker
 • Juice
 • Buljong

Prognos

Prognosen är god eftersom tillståndet är lätt att behandla. Svår hypokalemi kan dock vara potentiellt farlig om behandling inte sätts in i tid.

Komplikationer

Allvarlig hypokalemi kan leda till hjärtrytmrubbningar.

Patienter som använder digitalismedicin kan utveckla en kombination av digitalisförgiftning och hypokalemi som är potentiellt (möjligt) farlig. Hypokalemi är den vanligast förekommande utlösande faktorn till digitalisförgiftning hos patienter med hjärtsvikt eftersom de ofta behandlas med stora mängder vätskedrivande läkemedel.

Vill du veta mer?