Gå direkt till huvudinnehållet

SCORE

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Brunström M, Andersson J, Eliasson M, et al. SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk. Läkartidningen. 2021;118:21164. lakartidningen.se  
  2. SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J. 2021;42(25):2439-2454. PMID:34120177. PubMed