Gå direkt till huvudinnehållet

NEWS2

Senast reviderad:


  1. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017 www.rcplondon.ac.uk  
  2. Helsedirektoratet. Tiltakspakke for tidlig oppdagelse av forverret tilstand (sykehus). IS-2583. Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender 24-7. Oslo, april 2018. pasientsikkerhetsprogrammet.no  
  3. Silcock DJ, Corfield AR, Gowens PA, Rooney KD. Validation of the National Early Warning Score in the prehospital setting. Resuscitation 2015; 89: 31-5. pmid:25583148 PubMed  
  4. Helsedirektoratet. Tiltakspakke for tidlig oppdagelse av forverret tilstand (hjemmetjeneste). IS-2596. Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender 24-7. Oslo, april 2018 www.pasientsikkerhetsprogrammet.no