Gå direkt till huvudinnehållet

Neurokognitiv symtomenkät för demensdiagnostik

Publicerad:


  1. Åstrand R. Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät. Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning. Nordisk Geriatrik / i vården. 2010: Vol 1: nr 4: 34-37.
  2. Astrand R, Rolstad S, Wallin A. Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST): reported topographic symptoms in MCI and dementia. Acta Neurol Scand. 2010;121(6):384-391. PMID: 20055769 PubMed