Injektionsteknik vid subscapularistendinopati

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid subscapularistendinopati
Insticksställe vid subscapularistendinopati

Den här filmen visar injektion av subscapularisfästet.

Patienten placeras i sittande ställning med armen hängande längs sidan av kroppen. Identifiera processus coracoideus. Identifiera sedan coracobrachialismuskeln och biceps korta huvud. 

Palpera ytterligare lateralt tills du når benkontakt, detta är tuberculum minus. Fästet ligger huvudsakligen på tuberculum minus och är cirka 3 cm brett.

Utför passiv rotation av patientens arm, så att du lättare hittar tuberculum minus. 

Stick in nålen i det mest palpationsömma området av subscapularisfästet. Stick in nålen i cirka 90 graders vinkel i förhållande till överarmen tills du når periost.

Under hela injektionen kommer du att känna ett klart motstånd.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.