Injektionsteknik vid subdeltoid bursit

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid subdeltoid bursit
Insticksställe vid subdeltoid bursit

Den här filmen visar injektion av subdeltoid bursit.

Patienten placeras i sittande position. Identifiera den laterala delen av akromion. 

Den subdeltoida bursan täcker ett relativt stort område lateralt och anteriort på skuldran såsom illustreras här.

Reangulera nålen några gånger så att produkten når en större del av det påverkade området.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.