Injektionsteknik vid subakromial bursit

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid subakromial bursit
Insticksställe vid subakromial bursit

Den här filmen visar injektion av subakromial bursit.

Patienten placeras sittande med armen hängande längs sidan av kroppen. Identifiera den latera delen av akromion. 

Stick in nålen under den mellersta delen av akromions laterala kant. För in nålen i hela dess längd in under akromions kant i något kranial riktning. Injicera medan du sakta drar tillbaka nålen. Reangulera nålen några gånger i ett kägelformat mönster för att nå de yttre begränsningarna av lesionen.

Litet eller inget motstånd kommer att kännas under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.