Injektionsteknik vid kapsulit i skulderleden

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid kapsulit i skulderleden
Insticksställe vid kapsulit i skulderleden

Den här filmen visar intraartikulär injektion i skulderleden.

Patienten placeras sittande eller liggande med armbågen flekterad och skuldran något medialt roterad. Identifiera spina skapula. Palpera tills du når den posteriora kanten av angulus akromialis. 

Placera pekfingret på processus coracoideus och tummen över angulus akromialis. Stick in nålen strax under tummen, i riktning mot din egen pekfingertopp på motsatt hand. Insticket sker alltså något under den posteriora kanten av angulus akromialis i riktning mot processus coracoideus.

Nålspetsen ska föras igenom ledkapseln tills den träffar brosket över ledhuvudet, vanligtvis 2–3 cm in. Spetsen dras tillbaka ett par mm. Om nålen är i det intraartikulära rummet, känns ett litet eller inget motstånd när man injicerar.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.