Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid infraspinatustendinopati

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar injektion av infraspinatusfästet.

Patienten placeras i magläge och stöttar sig på armbågarna. Skuldrorna ska vara i adducerad ställning samtidigt som patienten håller armen utåtroterad. Identifiera spina scapulas nedre kant och följ denna lateralt till angulus akromialis. Infraspinatusfästet sitter inferiort och lateralt om angulus akromialis och är cirka 2 cm brett.

Stick in nålen centralt i senfästet. Gå igenom vävnaden med nålen i anterokaudal riktning. Produkten injiceras i nära kontakt med periost. Reangulera nålen några gånger så att produkten når en större del av det påverkade området.

Under hela injektionen kommer du att känna ett klart motstånd.

Tillståndsdokument