Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik AC-led

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar injektion av AC-leden.

Patienten placeras sittande med armen hängande längs sidan av kroppen. Identifiera och palpera längs den laterala delen av akromion tills du når den anteriora begränsningen. Palpera akromiala delen av klavikeln samt den mediala delen av akromion. Mellan dessa markeringar finns det akromioklavikulära ligamentet.

Vid injektion av den övre delen av ligamentet sticks nålen in i mitten av det mest palpationsömma området efter att ha palperat hela ledspalten. 

Stick igenom ligamentet tills du möter periost. Fördela halva mängden genom att infiltrera den påverkade akromiala delen av ligamentet, fördela den andra halvan genom att infiltrera den påverkade klavikulära delen av ligamentet, bägge sidor ska infiltreras.

Vid injektion av den nedre delen av ligamentet, sticks nålen in i den mellersta delen av AC-leden i kaudomedial riktning. Du kommer att gå igenom det ytliga ligamentet efter cirka 5–7 mm och befinner dig då intraartikulärt. För nålen längre in i leden – du kommer att nå det nedre ligamentet efter cirka 2 cm. Fördela mängden nära periost över hela ligamentets längd.

Tillståndsdokument