Injektionsteknik för tractus iliotibialis

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Insticksställe för tractus iliotibialis
Insticksställe för tractus iliotibialis

Den här filmen visar injektion av tractus iliotibialis.

Patienten placeras i ryggläge med utsträckt knä. Identifiera först caput fibula, och därefter den laterala femorala kondylen genom att palpera lårets laterala sida proximalt om knäet. 

Identifiera det palpationsömma området, vanligtvis över den laterala femorala kondylen.

För in nålen mellan tractus och den underliggande kondylen. Infiltrera det ömma området, medan du sakta drar tillbaka nålen. Reangulera några gånger så att produkten når hela det påverkade området. 

Litet eller inget motstånd kommer att kännas under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.