Intraartikulär injektionsteknik av knäleden

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Insticksställe vid intraartikulär injektion av knäled
Insticksställe vid intraartikulär injektion av knäled

Den här filmen visar intraartikulär injektion av knäleden.

Patienten placeras i ryggläge. Identifiera patella och markera patellas mediala begränsning.

Stick in nålen från den mediala sidan, nära övre kanten av patella. 

För in nålen horisontellt mellan patella och den mediala femorala kondylen. Penetrering av kapseln sker efter cirka 2 cm, du befinner dig då intraartikulärt med nålen.

Inget motstånd känns under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.