Injektionsteknik intraartikulärt i höftleden

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Insticksställe intraartikulärt i höftleden
Insticksställe intraartikulärt i höftleden

Den här filmen visar intraartikulär injektion av höftled.

Patienten placeras i sidoläge, med höften i neutral position och utsträckt knä. Lägg en kudde mellan benen för att musklerna ska slappna av. Detta underlättar palpation av övre delen av trokanter major, där nålen ska stickas in.

Lokalisera trokanter major. Palpera vidare med benkontakt kranialt tills du möter mjuk vävnad, du har nu palperat hela den laterala delen av trokanter major.

Insticket görs något kranialt om den laterala delen av trokanter majors övre kant. Nålen förs in mot leden i vertikal riktning. Kapseln penetreras vid cirka 5 cm något, innan du når benkontakt mot collum femoralis. Dra tillbaka nålen 1–2 cm och injicera produkten.

Inget motstånd kommer att kännas under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.