Injektionsteknik vid trokanterbursit

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid trokanterbursit
Insticksställe vid trokanterbursit

Den här filmen visar injektion av trokanterbursit.

Patienten placeras i magläge. 

Palpera trokanter major lateralt för lokal ömhet.

Stick in nålen i mitten av det palpationsömma området. Du kommer att gå igenom tractus iliotibialis innan du når benkontakt. Fördela produkten mellan benet och tractus iliotibialis genom att injicera produkten medan du sakta drar tillbaka nålen. Reangulera nålen några gånger, för att säkra att produkten når hela det påverkade området.

Obetydligt motstånd förväntas under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.