Injektionsteknik vid gluteal bursit

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Insticksställe vid gluteal bursit
Insticksställe vid gluteal bursit

Den här videon visar injektion av gluteal bursit.

Patienten placeras i magläge. Identifiera trokanter major. Detta kan göras genom att palpera från mellersta delen av laterala femur och sedan palpera i kranial riktning tills du når ett tydligt benutsprång, detta är trokanter major. Palpera vidare med benkontakt kranialt tills du möter mjuk vävnad.

Du har nu palperat hela laterala delen av trokanter major. De gluteala bursorna ligger djupt i mjukvävnaden något kranialt och posteriort om trokanter major, under gluteus medius- och maximusmusklerna.

Stick in nålen i mitten av det ömma området och för den horisontellt in till ilium. Dra tillbaka nålen cirka 1–2 cm, börja fördelningen av produkten genom att injicera medan du drar nålen sakta tillbaka. Det är viktigt att reangulera nålen några gånger för att säkra att hela det påverkade området blir infiltrerat.

Obetydligt motstånd förväntas under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.