Injektionsteknik vid tendinopati adductor longus

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe för adductor longus
Insticksställe för adductor longus

Den här filmen visar injektion av adductor longus.

Placera patienten i ryggläge med lätt abducerat ben.

Palpera senfästet på os pubis för ömhet.

Stick in nålen i det ömma området i lårets längdriktning med nålen mot os pubis.

Reangulera nålen några gånger så att produkten når hela det påverkade området.

Ett tydligt motstånd känns under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.