Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid artrit i radioulnarleden

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Den här filmen visar intraartikulär injektion av distala radioulnarleden.

Patienten placeras med underarmen vilande på britsen i ful pronation. Identifiera nedre begränsningen av caput ulna. 

Identifiera sedan senan till extensor digiti minimi som går något över ledspalten till den distala radioulnarleden.

Stick in nålen i vertikal riktning cirka 5 mm proximalt om den nedre begränsningen av caput ulna och något radialt om senan till extensor digiti minimi. För in nålen tills du når benkontakt efter cirka 1–1,5 cm.

Produkten injiceras utan större motstånd.

Tillståndsdokument