Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid distal tendinopati extensor carpi ulnaris

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar injektion av senan till extensor carpi ulnaris.

Patienten placeras sittande med armen vilande på bänken i full pronation. Identifiera den mellersta delen av metakarpal 5, palpera i proximal riktning tills du når änden av benet. Du är nu på basen av metakarpal 5. 

Senan till extensor carpi ulnaris palperas lätt vid aktiv ulnardeviation tillsammans med aktiv extenion. Senfästet lokaliseras på basen av metakarpal 5.

Stick in nålen i det palpationsömma området med nålen i riktning mot, och i kontakt med periost på basen av metakarpal 5. Det är viktigt att du känner att du går igenom senstruktur innan du når benkontakt. Reangulera nålen några gånger för att säkra att produkten når hela det påverkade området.

Tydligt motstånd känns under hela infiltrationen.

Tillståndsdokument