Injektionsteknik vid distal tendinopati extensor carpi radialis longus och brevis

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speaker

Insticksställe i senan till extensor carpi radialis longus
Insticksställe i senan till extensor carpi radialis longus

Den här filmen visar injektion av senorna till extensor carpi radialis longus och brevis i handleden.

Patienten placeras med armen vilande på britsen i full pronation. Palpera och identifiera basen av metakarpal 2 för senan till longus medan patienen knyter näven. Du kommer då att känna en kraftig senstruktur.

Stick in nålen i det palpationsömma området med nålen i riktning mot, och i kontakt med periost på basen av metakarpalbenet.
Det är viktigt att du känner att du går igenom senstruktur innan du når benkontakt. Hela det palpationsömma området infiltreras. Därför reanguleras nålen några gånger, fortsatt med benkontakt, för att säkra att produkten når hela det påverkade området.

Insticksställe i senan till extensor carpi radialis brevis
Insticksställe i senan till extensor carpi radialis brevis

Tydligt motstånd känns under hela infiltrationen.

För injektion av fästet till brevis, gäller samma process. Identifiera basen av metakarpal 3 och känn efter en kraftig senstruktur.

Stick in nålen också här i det palpationsömma området med nålen i riktning mot, och i kontakt med periost på basen av metakarpalen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.