Injektionsteknik vid tricepstendinopati

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid tricepstendinopati
Insticksställe vid tricepstendinopati

Den här filmen visar injektion vid tricepstendinopati.

Patienten placeras i magläge med armbågen lätt flekterad.

Identifiera övre delen av olekranon på ulna, och palpera längs hela dess superiora del.

Stick in nålen 1–2 cm proximalt om det palpationsömma området av tricepssenan med nålen riktad mot fästet på olekranon.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.