Injektionsteknik vid medial epikondylalgi

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid medial epikondylalgi
Insticksställe vid medial epikondylalgi

Den här filmen visar injektion vid medial epikondylalgi.

Patienten placeras så att överarmen är abducerad och utåtroterad. Armbågen ska vara lätt flekterad och i full supination.

Identifiera den mediala epikondylen.

Stick in nålen i mitten av det palpationsömma området vid fästet för flexor communis på humerusepikondylen med nålen i vertikalt läge.

Stick in nålen tills du når periostet. Det är viktigt att hela fästet infiltreras – därför reanguleras nålen 5–7 gånger för att säkerställa att produkten når hela det drabbade området.

Under infiltrationen kommer du att känna ett klart motstånd.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.