Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid medial epikondylalgi

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar injektion vid medial epikondylalgi.

Patienten placeras så att överarmen är abducerad och utåtroterad. Armbågen ska vara lätt flekterad och i full supination.

Identifiera den mediala epikondylen.

Stick in nålen i mitten av det palpationsömma området vid fästet för flexor communis på humerusepikondylen med nålen i vertikalt läge.

Stick in nålen tills du når periostet. Det är viktigt att hela fästet infiltreras – därför reanguleras nålen 5–7 gånger för att säkerställa att produkten når hela det drabbade området.

Under infiltrationen kommer du att känna ett klart motstånd.

Tillståndsdokument