Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid lateral epikondylalgi

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar injektion vid lateral epikondylalgi.

Patienten sitter med armbågen flekterad i 90 grader.

Identifiera laterala delen av humerus och palpera distalt tills du når den laterala epikondylen.

Palpera sedan anteriort över kanten på epikondylen, du är nu på fästet för extensor carpi radialis brevis.

Stick in nålen i centrum av det palpationsömma området av fästet för extensor carpi radialis brevis med nålen i vertikal riktning. Stick in nålen tills du når periostet. Det är viktigt att hela fästet infiltreras, därför reanguleras nålen 5–7 gånger för att säkra att produkten når hela det påverkade området. Under hela injektionen kommer du att känna ett klart motstånd.

Effekt

  • Kortikosteroidinjektioner vid behandling av epikondylalgi har en gynnsam effekt på kort sikt (0–12 veckor) men är skadliga på längre sikt (mer än 12 veckor). Det är därför inte etiskt försvarbart att lägga resurser på behandlingen. 1
  • Om behandlingen trots allt erbjuds är det viktigt att patienten informeras om de långsiktiga negativa konsekvenserna.

Tillståndsdokument

Källor

Referenser

  1. SBU Prioriteringsstöd. Kortikosteroidinjektioner vid tennisarmbåge (lateral epikondyalgia) är skadliga på lång sikt. 2014-10-15.