Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid bicepstendinopati

Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Bicepstendinopati är ett sällsynt tillstånd, och det är vanligtvis det distala fästet som är inflammerat.

Speakertext

Den här filmen visar injektion vid bicepstendinopati.

Patienten placeras i magläge med armen intill sidan av kroppen, underarmen placeras i full pronation.

Identifiera den laterala epikondylen och palpera distalt tills du når ledspalten mellan humerus och radius. Palpera hela ledspaltelängden mot ulna och fortsätt tills du möter benkontakt, detta är den posteriora kanten av ulna.

För att lokalisera injektionsstället palperar du 2–3 cm distalt om den markerade ledlinjen samtidigt som du är något lateralt om ulna.

Stick in nålen på den markerade punkten, med nålen i vertikalt läge, tills den når tuberositas radius.

Det är viktigt att hela fästet infiltreras, därför reanguleras nålen 5–7 gånger för att säkra att produkten når hela det påverkade området. Under hela injektionen kommer du att känna ett klart motstånd.

Tillståndsdokument