Injektionsteknik vid artrit i armbågsled

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid intraartikulär injektion i armbågsled
Insticksställe vid intraartikulär injektion i armbågsled

Den här filmen visar intraartikulär injektion i armbågsleden.

Patienten bör ligga på mage med armbågen i lätt flexion, skuldran i lateral rotation och underarmen i full supination.

Palpera fram ledspalten mellan os humerus och os radius.

Stick in nålen i den övre delen av ledspalten med nålen i riktning mot olekranon. Vinkla nålen något så att du når undersidan av olekranon, nålen befinner sig då intraartikulärt. Injicera produkten.

Det bör inte finnas något motstånd under injektionen.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.