Gå direkt till huvudinnehållet

Injektionsteknik vid artrit i armbågsled

Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar intraartikulär injektion i armbågsleden.

Patienten bör ligga på mage med armbågen i lätt flexion, skuldran i lateral rotation och underarmen i full supination.

Palpera fram ledspalten mellan os humerus och os radius.

Stick in nålen i den övre delen av ledspalten med nålen i riktning mot olekranon. Vinkla nålen något så att du når undersidan av olekranon, nålen befinner sig då intraartikulärt. Injicera produkten.

Det bör inte finnas något motstånd under injektionen.

Tillståndsdokument