Gå direkt till huvudinnehållet

Intraartikulär injektion i talocalcanealled

Publicerad:


Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Den här filmen visar intraartikulär injektion i talocalcanealleden.

Patienten placeras i ryggläge med foten i 90 graders vinkel i förhållande till tibia.

Palpera i kaudal riktning från den mediala malleolen, den första utstående benkontakten är sustentaculum tali.

Hälen ska vara i valgusställning för att öppna ledspalten. Stick in nålen i riktning mot sinus tarsi, något kranialt om sustentaculum tali och parallellt med ledspalten. Du möter benkontakt efter cirka 1 cm. Nålen befinner sig nu intraartikulärt i den främre kammaren av leden. Injicera hälften av produkten här.

Dra nålen nästan helt ut, och reangulera till en 45 graders posterior riktning. För nålen in i leden i den riktningen tills du känner ett den kan föras vidare in utan motstånd. Nålen befinner sig nu intraartikulärt i den bakre kammaren av leden. Resten av produkten injiceras här.

Tillståndsdokument