Intraartikulär injektion i ankeln

Videon visar injektionstekniken. Tuschmarkering används för illustration i filmen och görs inte i klinisk praxis. På patienter används aseptisk procedur med sterila handskar, desinficering av injektionsstället och eventuellt hålduk. Indikation för injektionen måste alltid bedömas.

Speakertext

Insticksställe vid intraartikulär injektion i ankeln
Insticksställe vid intraartikulär injektion i ankeln

Den här filmen visar intraartikulär injektion i ankeln.

Patienten placeras i ryggläge med foten dorsalflekterad.

Identifiera senan till musculus tibialis anterior. Palpera nedre kanten av tibia, något medialt om senan till musculus tibialis anterior.

Stick in nålen mellan senan till musculus tibialis anterior och den mediala malleolen något nedanför den nedre begränsningen av den anteriora delen av tibia.

Tillståndsdokument


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.