Gå direkt till huvudinnehållet

Inhalationsinstruktioner

Senast reviderad:


Inhalationsbehandling

Inhalationsteknikens betydelse

Inhalationstekniken vid behandling av astma och KOL har en viktig roll för att läkemedlet ska hamna i lungorna där det ska göra sin verkan. Trots det har studier visat att patienter ofta inhalerar fel, och att vårdpersonalen ofta själv inte vet hur man ska inhalera korrekt. 1-2

Fel inhalation

Det är viktigt att kontrollera följande vid kontroll av inhalationsteknik:

 • Har patienten hämtat ut sitt läkemedel? Har patienten tagit sitt läkemedel?
 • Kan patienten andas in tillräckligt kraftigt (pulverinhalatorer)? Barn <5–7 år och personer med nedsatt inandningskraft bör istället ges sprej med kammare/spacer med eller utan mask. 
 • Kan patienten lägga in en kapsel i inhalatorn (vid läkemedel som kommer i en kapsel)? För att få ut allt ur kapseln krävs två inhalationer.
 • Kan pulverinhalatorn ha blivit fuktig genom felaktig förvaring eller utandning i inhalatorn? Fukten gör att pulvret fastnar eller klumpar ihop och det disponeras därmed inte i lungorna.
 • En sprejinhalator kräver en noggrann koordination mellan inandning och sprejpuffen. Genom att använda kammare/spacer ökar disponeringen i lungorna:
  • Ett djupt långsamt andetag, håll andan i 5–10 sekunder
  • Vanlig andning 5 andetag (in- och utandning)

Utbildningsmaterial

Utbildning av personal och undervisning av patienter kan förbättra inhalationstekniken och är därmed en viktig del av behandlingen vid astma och KOL. 3

 • På Janusinfo (Region Stockholm) finns instruktionsfilmer för inhalationsbehandling. Informationen kan användas för patienter själva och för vårdpersonal som vill instruera patienter:
 • Medicininstruktioner.se :
  • Sajt med filmer om olika läkemedel
  • Under Astma och KOL finns ett flertal videoklipp om hur man ska inhalera 

Källor

Referenser

 1. Haughney J, Price D, Barnes NC, Virchow JC, Roche N, Chrystyn H. Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir Med. 2010;104(9):1237-1245. PMID:20472415. PubMed  
 2. Basheti IA, Qunaibi E, Bosnic-Anticevich SZ, et al. User error with Diskus and Turbuhaler by asthma patients and pharmacists in Jordan and Australia. Respir Care. 2011;56(12):1916-1923. PMID:21682983. PubMed  
 3. Crane MA, Jenkins CR, Goeman DP, Douglass JA. Inhaler device technique can be improved in older adults through tailored education: findings from a randomised controlled trial. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14034. PMID:25188403. PubMed