Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömning av behandlingsstudier

Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Noordzij M, van Diepen M, Caskey FC, Jager KJ. Relative risk versus absolute risk: one cannot be interpreted without the other published correction appears in Nephrol Dial Transplant. 2022 Apr 25;37(5):1001. Nephrol Dial Transplant. 2017;32(suppl_2):ii13-ii18. PMID:28339913. PubMed  
  2. Byrne P, Demasi M, Jones M, et al. Evaluating the Association Between Low-Density Lipoprotein Cholesterol Reduction and Relative and Absolute Effects of Statin Treatment A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med 2022. pmid:35285850 PubMed  
  3. Janusinfo (Region Stockholm). Absolut risk och diagram underlättar patientdelaktighet. 2015-02-16 (hämtad 2022-09-29). janusinfo.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas