Riskskattning och förebyggande av hjärt-kärlsjukdom

Introduktion

  • 2014 utkom Läkemedelsverket med rekommendationer kring förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Behandling av såväl hypertoni som dyslipidemi bygger till stor del på vilken risk patienten har att utveckla hjärt-kärlsjukdom i framtiden.
  • Under ett enstaka besök kan det vara svårt att snabbt avgöra vilka patienter som tillhör vilken kategori: Vilka riskfaktorer bör identifieras och vilka behandlingsmål finns?
  • Här föreslår vi hur man går tillväga när man möter en patient hos vilken man överväger förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Primärprevention

Hypertoni

Hyperlipidemi

Sekundärprevention

Centrala källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.