Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinsk bedömning och anmälningsskyldighet enligt vapenlagen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Socialstyrelsen. Läkares anmälningsskyldighet enligt vapenlagen. Februari 2014 (hämtad 2022-01-05) www.socialstyrelsen.se  
  2. Sveriges Riksdag Vapenlag (1996:67) (hämtad 2023-01-05) www.riksdagen.se  
  3. Folhälsomyndigheten. Statistik om suicid. Suicid 2021, 2022-09-06 (hämtad 2023-01-05) www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Socialstyrelsen. Förslag till nationellt program för suicidprevention december 2006 (hämtad 2023-01-05) ki.se