Gå direkt till huvudinnehållet

ICF-koder

Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se  
  2. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. Socialstyrelsen 2003. www.socialstyrelsen.se  
  3. Fresk M, Arrelöv B, Skånér Y et al. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. Lakartidningen. 2013 Apr 3-16;110(27-28):1289-91. www.lakartidningen.se  
  4. Försäkringskassan. Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning . 2017 Dec 14. Report No.: 2015:1 Version 7.
  5. Cieza A, Ewert T, Ustun TB et al. Development of ICF Core Sets for patients with chronic conditions. Journal of rehabilitation medicine. 2004;44:9-11. PMID: 15370742 PubMed  
  • Magdalena Fresk, specialist i allmänmedicin och initiativtagare till icfkoder.se, Stockholm