Cystisk fibros

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som ger förändringar i kroppens system för andning, matsmältning och fortplantning. Sjukdomen påverkar kroppens epitelceller som bildar sammanhängande skikt i lungorna, bukspottkörteln, levern, svettkörtlarna, mag-tarmkanalen och fortplantningssystemet.

Normalt ger epitelcellerna ifrån sig ett slemskikt som fångar upp damm och mikrober, och fungerar som smörjmedel. En person med cystisk fibros har en nedärvd gen som får cellerna att producera ett felaktigt protein. Proteinet gör att det bildas ett tjockflytande, klibbigt slem som ger många allvarliga problem. Det klibbiga slemmet kan täppa igen bronkerna, försvåra andningen, framkalla hosta och nysningar, ge utmattning, störa matsmältning och upptag av näringsämnen och därmed begränsa tillväxt, samt orsaka kronisk diarré.

Vanliga symtom på cystisk fibros är ständig hosta, dålig viktuppgång och fettrik avföring. Behandlingen av cystisk fibros beror på sjukdomsstadiet och på vilka organ som är drabbade.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.